Alpacka Älg & Ekofarm hade en gammal skräpig, knappt fungerande sida som man var tvungen att editera i ren HTML. Nu har kunden nu fått en hemsida som de kan ändra och greja i själva. Men under ytan är där en massa finesser. Tre språk för tillfället, även den kommande webbshoppen kommer att vara på tre språk. Bokningssystem för stugor ligger implementerat. Hemsidan var nu så pass färdig att den var tvungen att släppas inför kommande säsong. Givetvis så är hemsidan responsiv och med SSL (https://)

Alpaka älg & ekofarm