Rut-avdraget utvidgas till att omfatta även it-tjänster i hemmet. Det är ett av resultaten av den breda migrationspolitiska överenskommelse som slöts i dag.

Att låta enklare it-tjänster i hemmet omfattas av Rut-avdraget, inofficiellt kallat Rit-avdrag, har föreslagits flera gånger tidigare bland annat av IT & Telekomföretagen. Senast var det Digitaliseringskommissionen som hade med förslaget i sitt delbetänkande om digital kompetens som kom i våras.

Men det är först nu i samband med den migrationspolitiska överenskommelse som alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ställt sig bakom som Rit-avdraget blir verklighet.

Det var Centerpartiet som förde fram förslaget under samtalen med de andra partierna. Partiet har också har med det i sitt senaste budgetförslag.

– Ja, det var vi som lade fram det men det var bevisligen fler som var intresserade av det, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

Tanken är att Rut-avdraget, som i dag har ett tak på 25 000 kronor per år, ska breddas med flera tjänster varav it-tjänsterna alltså ska vara en.

Vilken typ av it-tjänster omfattas av avdraget?
– Det kan handla om sådant som hjälp med installationer eller service när prylarna krånglar.

Hur kopplar ni it-tjänster i hemmet till migrationspolitik? 
– Det är ett av flera förslag som skapar fler jobb i Sverige. Det gynnar alla som vill ha ett jobb, inklusive nyanlända. Dessutom är det klart att det finns en hel del it-kompetens bland dem som flyr till Sverige.

Enligt Digitaliseringskommissionens beräkningar skulle ett så kallat Rit-avdrag ge runt 1 300 nya jobb.

– Det är den beräkning vi också använt i vårt budgetförslag. Men det skulle inte förvåna mig om det kan skapa fler jobb än så. Sådana beräkningar är ju alltid försiktiga, säger Emil Källström.

När kommer avdraget vara infört? 
– Det kommer vi återkomma till men senast nästa statsbudget, så om ett år.

computersweden.idg.se