Från den 1 augusti 2016 ska det bli möjligt att göra rutavdrag för ytterligare trädgårdstjänster, flytt- och it-tjänster i hemmet. Regeringen siktar på ett förslag i vårändringsbudgeten i vår, enligt uppgift till TT från finansdepartementet.

workerFörslaget om att tillåta rutavdrag för fler tjänster fanns med som ett av många förslag i migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och de fyra borgerliga partierna i slutet av oktober. Då sade finansminister Magdalena Andersson (S) till TT att det utökade avdraget kunde införs ”tidigast” nästa sommar.

Nu är budskapet att det ska börja gälla från augusti 2016. Det beräknas innebära en halv miljard i lägre skatteintäkt per år.

Överenskommelsen ändrar inte det faktum att taket för avdrag för ruttjänster sänks från 50 000 per person och år till 25 000 kronor från årsskiftet.